Terms & Conditions

Openbaarmakingsovereenkomst

Tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen door Tecna Display Ltd en T3 Systems (hierna te noemen ‘wij’ of ‘ons’ of ‘onze’ of ‘het bedrijf’) aan elke klant op ontwerpbasis, elk ontwerp werk, renders of anderszins, dat wij leveren, blijft het auteursrecht van het bedrijf. We behouden ons het recht voor om een ​​of meer van onze ontwerpen en renderingen op enigerlei wijze te gebruiken, in een of meer van onze marketing of enig ander onderpand. Tenzij specifiek schriftelijk door ons aan een derde partij (en) is overeengekomen, geven wij geen toestemming voor het gebruik van dergelijke ontwerpen of op welke manier dan ook door dergelijke derde partij (en).

Patenten, modelregistraties en handelsmerken

Alle inhoud op onze website (s) is auteursrechtelijk beschermd. Onze producten en hardware worden wereldwijd beschermd door verleend en toegepast voor ontwerpregistraties, octrooien en handelsmerken. Het bedrijf zal dit intellectuele eigendom krachtig beschermen met alle beschikbare wettelijke middelen. Neem contact met ons op voor vragen over de reikwijdte en het beschermingsgebied.

Toegekende octrooien en ontwerpregistratie: inclusief Europa, VS en China.

Handelsmerken: Europa en de VS.

Alle producten en diensten die door het bedrijf worden geleverd, blijven eigendom van het bedrijf totdat de volledige betaling door het bedrijf is ontvangen. Alle tekeningen, schema’s en / of opvouwbare PDF’s zijn conceptueel totdat ze zijn voltooid.

Productgarantie T3Systems en distributeur

T3 Systems en haar distributeurs garanderen dat als het product breekt het gratis wordt vervangen zolang het product eigendom is van de oorspronkelijke koper van de consument.

DE GARANTIE GELDT NIET VOOR ALGEMENE Slijtage en scheuren op de producten

T3 Systems Netherlands